intervista pubblicata dal Portal del Coaching a Josep Vilajoana Celaya, Decano del Collegi Oficial de Psicòlegs de Cataluny intervista pubblicata dal Portal del Coaching a Josep Vilajoana Celaya, Decano del Collegi Oficial de Psicòlegs de Cataluny

intervista pubblicata dal Portal del Coaching a Josep Vilajoana Celaya, Decano del Collegi Oficial de Psicòlegs de Cataluny